Mi az az AVE Global?

Az AVE Global kurzusok, önálló rendszerként, azok számára lettek kitalálva, akik a maximális rugalmasságot keresik, mert ezek a tanfolyamok bármikor és bárhonnan elérhetőek.

A tananyag alapul veszi a spanyol nyelv sokszínűségét és gazdagságát, mely több, mint 20 ország hivatalos nyelve. Dinamikus természetének és rugalmasságának köszönhetően az AVE Global platformja változatos képzési kínálatot nyújt a spanyol nyelvtanulók számára, igazodva az igényekhez és szükségletekhez, bárhol a világon. A következőkben a lehetséges témák vannak felsorolva.

Multidispositivo
Multidispositivo

Elérhető témák:

A tematikai egységek azok számára lettek kitalálva, akik a spanyol mindennapi élet egy-egy speciális témáját kívánják megismerni, vagy elmélyíteni tudásukat. Időtartama 10 óra. Ezt maximum 21 nap alatt lehet megvalósítani, és abban a pillanatban kezdődik, amint a felhasználó megkapja a belépési kódot a vásárlási visszaigazolással együtt.

Téma 01. Minimumszint A1.1. Első kapcsolatok.
Köszönések, személyes adatok. Megtanulni köszönni és búcsúzni; személyes és szakmai információt adni és kérni, beszélni szakmákról, országokról, nemzetiségekről.

Téma 02. Minimumszint A1.1. A család és a barátok.
Külső leírás, hangulatok. Megtanulni körülírni az emberek külsejét, összehasonlítani személyeket; beszélni a családról, fizikai állapotokról, beazonosítani a testrészeket.

Téma 03. Minimumszint A1.1. A táplálkozás.
Megtanulni rendelni és válogatni a bárokban és az éttermekben; megkérdezni az árakat, vásárolni egy boltban, kifejezni az ízlést vagy a véleményt egy ételről egy étteremben.

Téma 04. Minimumszint A1.2. A város és a közlekedés.
Megtanulni kérdezni és információt adni egy helyről; körülírni városokat és lakhelyeket, információt kérni és adni a közlekedéssel kapcsolatban.

Téma 05. Minimumszint A1.2. Egy átlagos nap. Időbeosztás, szokások, napirend.
Megtanulni beszélni a preferenciákról és megszervezni a szabadidőt.

Téma 06. Minimumszint A1.2. A szabadidő. Szabadidős tevékenységeket szervezni.
Megtanulni beszélni a napirendről, szokásokról, azok gyakoriságáról és az időbeosztásról.

Téma 01. Alapszint A2.1. Személyes tapasztalataink. Beszélni a személyes és szakmai múltbeli tapasztalatainkról.          Megtanulni a múltról, élettapasztalatokról beszélni; értékelni a tevékenységeket, jellemrajzot adni egy személyről.

Téma 02. Alapszint A2.1. Bevásárlás. Szükségletek és ízlések.
Megtanulni vásárolni egy boltban; körülírni a tárgyakat, kifejezni szükségleteket és ízléseket.

Téma 03. Alapszint A2.1. Életrajzunk. Elmesélni és körülírni a múltat.
Megtanulni körülírni a múltat: városokat, személyeket, utazásokat, stb.: történeteket mesélni, reagálni egy történetre.

Téma 04. Alapszint A2.2. Utazás. Turizmus és utazási tervek.
Megtanulni beszélni tervekről, utazási projektekről; körülírni egy utazást; beszélni a klímáról, ajánlásokat adni. Megismerni a turizmus különböző típusait.

Téma 05. Alapszint A2.2. Vélemények. Kifejezni az álláspontot.
Megtanulni véleményt adni és kérni; félbeszakítani a diskurzust, megfogalmazni lehetséges feltevéseket.

Téma 06. Alapszint A2.2. Érzelmek. Kifejezni érzelmeket, értékeket.
Megtanulni beszélni az érzelmekről; érdeklődést kifejezni; ajánlásokat tenni; engedélyt kérni vagy megtagadni, bosszúságot kifejezni.

Téma 01. Küszöbszint B1.1. Találkozások. Bemutatkozás és magunkról való társalgás.
Megtanulni bemutatkozni és reagálni ezekre; személyes információt adni, jelen és múltbeli szokásokról beszélni.

Téma 02. Küszöbszint B1.1. Változások. Beszélni a múltról és annak jelennel való kapcsolatáról.
Megtanulni elmesélni a tapasztalatokat és összekapcsolni azokat múltbeli élményekkel, anekdotákat és híreket mesélni, reagálni egy információra.

Téma 03. Küszöbszint B1.1. Történetek. Elmesélni a múltat és elképzelni a jövőt.
Megtanulni elmesélni és körülírni a múltat; információt kérni múltbeli eseményekről, értékelni őket; beszélni a jövőről, feltételezéseket tenni a jelennel kapcsolatban.

Téma 04. Küszöbszint B1.2. Egészség. Ételek és egészséges életmód. Betegségek és gyógymódok.
Megtanulni beszélni az egészséges életmódhoz szükséges szokásokról; kifejezni érzéseket és fizikai állapotokat; körülírni gasztronómiai termékeket, ételeket, recepteket.

Téma 05. Küszöbszint B1.2. A város és a lakóhely. Bevásárlás. Adminisztratív ügyintézés.
Megtanulni körülírni a lakóhelyet, információt kérni egy boltban; adminisztratív konzultációkat intézni telefonon; hivatalos bemutatkozó leveleket szerkeszteni; reagálni egy információra.

Téma 06. Küszöbszint B1.2. Utazások és turisztikai szolgáltatások. Klíma és helyek.
Megtanulni körülírni a helyeket; szolgáltatásokat igényelni a turisztikai intézményekben; jövőbeli tervekről beszélni; tevékenységeket ajánlani; jókívánságokat kifejezni; feltételezéseket tenni, felhívni valakit.

Téma 07. Küszöbszint B1.3. Kulturális kitekintés: irodalom, építészet, zene.
Megtanulni pontosítani egy találkozót; kifejezni véleményeket; érzelmeket kifejezni, megismerni spanyol nyelvű művészeket, írókat, zenészeket és műveiket.

Téma 08. Küszöbszint B1.3. Az image hatalma. Divat és reklám.
Megtanulni igazolni és alátámasztani egy véleményt; feltételeket kifejezni; ítéleteket, értékítéleteket kifejezni; kifejezni a bizonyosság szintjeit; kifejezni félelmeket vagy aggodalmat, és megismerni valakit.

Téma 09. Küszöbszint B1.3. A munkaerőpiac. Vállalatok Spanyolországban és Latin-Amerikában.
Megtanulni formálisan kifejezni magunkat; kifejezni elfogadást vagy elutasítást; munka megvalósításához szükséges instrukciót adni, megismerni a spanyol és latin-amerikai vállalkozói világot.

Téma 10. Küszöbszint B1.4. Kapcsolatok és protokoll a szociális rendezvényeken.
Megtanulni részt venni a rendezvényeken; ajándékozni és elfogadni egy ajándékot; bókolni és fogadni azt; köszönetet mondani, felajánlani segítségünket.

Téma 11. Küszöbszint B1.4. Környezet. Falu és város.
Megtanulni kifejezni a saját véleményünk; tanácsokat és ajánlásokat adni; szükséget kifejezni, ismerni Spanyolország és Latin-Amerika közigazgatási rendszerét.

Téma 12. Küszöbszint B1.4. Nyelvtanulás. Interkulturális tudat.
Megtanulni előnyöket és hátrányokat kifejezni; ismerni a DELE nyelvvizsgákat; ismerni a különböző nyelveket, melyeket Spanyolországban és Latin-Amerikában beszélnek, fejleszteni a különböző kompetenciákat.

Téma 01. Középszint B2.1. Ismerjük egymást? Jellemrajz és személyiség. Képzés és munkatapasztalat.
Megtanulni részletesen körülírni a személyek külső és belső tulajdonságait; hasonlóságokról és különbségekről beszélni; elmesélni egy személy életét, kiemelve a fontos eseményeket.

Téma 02. Középszint B2.1. Micsoda idők voltak! Történetek, események, elbeszélések és történések.
Megtanulni anekdotákat és történéseket mesélni; a múltbeli események vagy személyekkel való találkozás által kiváltott érzésekről beszélni; reagálni egy történetre.

Téma 03. Középszint B2.1. Előre tekinteni. Tervek, érdekek, vágyak. Lehetséges vagy lehetetlen jövőbeli események.
Megtanulni vágyakról, tervekről, projektekről, jövőbeli eseményekről és szituációkról beszélni; elhelyezni egy jövőbeli eseményt az időben, vagy másokhoz viszonyítani azt; reagálni vágyakra.

Téma 04. Középszint B2.2. Keresek egy helyet. Falvak és városok leírása.
Megtanulni pontos leírást adni falvakról és városokról, azok környezetével együtt; beszélni a klímáról, a fokozatos változásokról, és az ezekkel járó következményekről.

Téma 05. Középszint B2.2. Érdekel a véleményed. Részvétel a társadalomban.
Megtanulni részt venni egy vitában; elkerülni az ítélkezést és az értékelést, kidolgozni okfejtéseket és magyarázatokat.

Téma 06. Középszint B2.2. Érdeklődöm. Hipotézist megfogalmazni.
Megtanulni különböző valószínűségű hipotéziseket alkotni és reagálni ilyenekre.

Téma 07. Középszint B2.3. Mit ajánlasz? Ajánlások, kérések és tanácsok.
Megtanulni a lakóhelyet érintő változásokról beszélni ajánlva, magasztalva, vagy dicséretekre reagálva; kérni, beleegyezni és megtagadni engedélyeket és kérelmeket megindokolva a döntést; felajánlani segítséget valakinek

Téma 08. Középszint B2.3. Mondjanak, amit akarnak…Elmesélni, miket mondanak, sugallni vagy tanácsolni másoknak.
Megtanulni utalni információkra, tanácsokra, kérelmekre; figyelmeztetni másokat arról, hogy mit mondanak; kifejezni a befogadóképességet; tanácsot adni és kérni, reagálni azokra.

Téma 09. Középszint B2.3. Micsoda művészet! A hispán világ művészeti alkotásai.
Megtanulni beazonosítani a regények, versek, színdarabok műfajait; közös cselekvésre buzdítani; külsőségekről, értékekről, bánásmódról beszélgetni.

Téma 10. Középszint B2.4. Ha tudtam volna…Feltételezések, hivatalos panaszok.
Megtanulni a múltbeli feltételeket és a lehetséges következményeiket kifejezni; különböző jellegű hivatalos dokumentumokat szerkeszteni; elismerni a tudományos felfedezések fontosságát.

Téma 11. Középszint B2.4. Egyél, amit szeretnél. Bemutatni és értékelni a hispán gasztronómiát.
Megtanulni körülírni a jellegzetes ételeket, táplálkozási vagy gyógyító tulajdonságait; értékelni éttermeket; viselkedni hivatalos étkezéseken; instrukciókat és tanácsokat adni.

Téma 12. Középszint B2.4. Játszunk! Hispán játékok. Vetélkedők, állásajánlatok, feltételek, szabályok az interneten.
Megtanulni előadni egy vetélkedő szabályait; követni egy internetes fórum normáit; kifejezni hasonlóságokat és különbségeket az internet világában; önéletrajzot szerkeszteni, stb.

Téma 01. Haladó C1.1. Főszereplők: mi magunk. Kommunikációs eszközök. Életrajzok és önéletrajzok.
Megtanulni bemutatkozó levelet írni; rádiós interjút készíteni; írni magunkról, más tapasztalatokat értékelni; megismerni a kommunikációs eszközöket, ismerni a hispán világ kiemelkedő újságíróit.

Téma 02. Haladó C1.1. Erre vannak a barátok. Betegségek, egészséges életmód. Temetkezési szokások.
Megtanulni körülírni egy betegség tüneteit; egészséggel kapcsolatos tanácsokat adni; elmesélni egy balesetet, vagy arra reagálni; átadni mások szavait; temetkezési szokásokról beszélni; megismerni néhány halálról szóló irodalmi szöveget és megismerni a spanyol egészségügyi rendszert.

Téma 03. Haladó C1.1. De…mit gondolhattak? Lakással kapcsolatos reklamációk.
Megtanulni a jelennel kapcsolatos feltételezéseket megfogalmazni és jövendöléseket tenni; nagyobb vagy kevesebb bizonyossággal véleményezni, értékelve és ellentmondva azoknak; tanácsokat adni lakóhellyel kapcsolatban; károkat és hibákat elmagyarázni a házról; panaszkodni és hivatalos panaszlevelet szerkeszteni; ismerni a reklamáció és bejelentések különböző útjait.

Téma 04. Haladó C1.2. Útrakelés. Az emigráció és a hispán értelmiségiek száműzetésben.
Honvágyat kifejezni; interkulturális párbeszédet kezdeményezni; érzékelni a kulturális különbségeket és sikeresen kommunikálni külföldön; jegyzetelni egy előadáson; érvelő szöveget írni és előadni szóban; ismerni Spanyolország főbb kivándorlási megmozdulásait, megismerni a száműzetésben élő spanyolok és latin-amerikaiak életét és műveit.

Téma 05. Haladó C1.2. Itt van munka. Sikeresen kommunikálni a munka világában.
Megtanulni kifejleszteni az állásinterjúkhoz szükséges kommunikációs stratégiákat; kifejezni a munkaerőpiacon lévő nyugtalanságot; megbánást, kétségbeesést, beletörődést kimutatni; szemrehányást tenni, vagy arra reagálni; tanácsokat adni; szétosztani a feladatokat; jegyzőkönyvet szerkeszteni; kifejezni az internacionális szervezetek céljait, ismerni néhány hispán felsővezetőt.

Téma 06. Haladó C1.2. Minden mester a könyvével. A tanítás evolúciója. Személyes változások.
Megtanulni értékelni és körülírni a múltat; a személyes utakról beszélni; csalódást kifejezni; befolyásolni másokat kötelezettséget, engedélyt vagy tiltást kifejezve; mások értékelésére vagy meglepő cselekményekre reagálni, véleményezni, beleegyezést vagy egyet nem értést kifejezni a különböző tanítási típusokkal szemben, a szülők szerepe a gyerekek oktatásában.

Téma 07. Haladó C1.3. Keress, hasonlítsd össze és ha találsz jobbat… Fogyasztás és reklám.
Megtanulni körülírni és értékelni a ruhaneműket; elhelyezni helyeket és útbaigazítani valakit, hogy megtalálja azokat; összehasonlításokat tenni a családi fogyasztás terén; feltételezéseket megfogalmazni a múltról; egyezséget kötni és felhívni a fogyasztók figyelmét a reklámkampányokban; kifejezni az érdeklődést másokkal szemben, ismerni az előállítókat és a szállítókat a piacon.

Téma 08. Haladó C1.3. Utazni és utazni. Hispán történelmi, turisztikai és kulturális utazások.
Megtanulni anekdotákat mesélni egy utazásról; megbeszélni a feltételeket egy párbeszéd alatt; tanácsokat adni biciklis utakhoz; kapcsolatba kerülni a Camino de Santiagoval, vagy egyéb turisztikai célpontokkal; ismerni néhány fontos karnevált a hispán világból, megismerni az utazásról szóló irodalmat spanyolul.

Téma 09. Haladó C1.3. A történelem majd feloldoz. Latin-Amerika politikai és irodalmi panorámája.
Megtanulni reagálni egy új információra; kifejezni a történelmi és politikai események következményeit; megismerni a 20. század latin-amerikai politikai és irodalmi személyeit; megismerni néhány latin-amerikai ország függetlenedési törekvéseit; megismerni az átmenetet és az aktuális spanyol politikai rendszert, ismerni a latin-amerikai nemzetek fölött álló főbb szervezeteket és a latin-amerikai csúcstalálkozókat.

Téma 10. Haladó C1.4. Egy zöld jövő. Környezetvédelem, természetes források, energiaforrások és szennyezés.
Megtanulni beszélni a környezetvédelemről és a klímaváltozásról; kritikai áttekintést megfogalmazni; összefoglalni egy cikket és elemezni a szándékát, részt venni egy vitában; megismerni a helyi kifejezéseket és az állatokkal, folyókkal, tengerekkel kapcsolatos szókincset és megismerni az alternatív lehetőségeket.

Téma 11. Haladó C1.4. A spanyol és az irodalma. Nyelvi intézmények és az irodalom támogatása.
Megtanulni választani több opció közül; gyanút, kétségeket vagy bizonyosságot kifejezni; beszélni egy szöveg megbízhatóságáról; mesét vagy legendát mesélni, leírást adni egy regényről; megtanulni technikákat és tanácsokat a magasztaló művek írásához, személyleírásokhoz, stb.; megismerni a spanyol nyelvvel kapcsolatos főbb intézményeket; ismerni azokat a tevékenységeket, melyek támogatják az irodalmat, megismerni a spanyol kiadók világát.

Téma 12. Haladó C1.4. A DELE vizsgáról. A humor. A DELE C1 vizsga.
Megismerni néhány humorral kapcsolatos kifejezést; viccet mesélni és arra reagálni; e-mailt írni, melyben információt kérünk egy szolgáltatásról, idézni; átismételni mi kell ahhoz, hogy reklamáló levelet írjunk vagy véleményt valamiről; megismerni az argentin és spanyol humoristákat; megismerni a spanyol humor és az élcsapatok szerepét, és elkészíteni a DELE C1 vizsgát.

security code
PAGAR AHORA - PAY NOW (by credit card)
PAGAR MAS TARDE - PAY LATER (email link)
ENVIAR INSCRIPCIÓN | BOOK NOW